[banner group='banner-header-sitewide']
Home - Informaţii utile - Credite bancare - Creditul Prima Casă
[banner group='banner-header-sitewide']
Credit Prima Casa - Cover
Credit Prima Casa - Cover

Creditul Prima Casă

Creditul PRIMA CASĂ

Se adresează persoanelor fizice care doresc un credit pentru achiziţia sau construirea unei locuinţe în cadrul programului guvernamental Prima Casă, care fie nu deţin în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia nici o locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită, fie deţin în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin Programul Prima Casă, în suprafaţă utilă mai mică de 50 mp.

Avantajele acestui credit:

– rată lunară mică (efort financiar redus) prin costurile reduse şi perioada mare de creditare (30 ani) şi în plus poţi beneficia de o reducere de dobândă, în funcţie de bancă;

– avans minim 5%;

– fără comision de analiză dosar;

– aprobarea creditului înainte de găsirea locuinţei.

Condiţii pentru beneficiari:

– să ai minim 18 ani;

– să îndeplineşti criteriile programului guvernamental Prima Casă;

– să îndeplineşti condiţiile de eligibilitate solicitate de bancă.

Destinaţiile pentru creditul Prima Casă:

– achiziţionarea unei locuinţe finalizate;

– achiziţionarea unei locuinţe nefinalizate, aflată în diverse faze de construcţie, destinata achiziţionarii după finalizare;

– achiziţionarea unei locuinţe noi aflate pe teritoriul României, înscrisă în Cartea Funciară;

– construirea unei locuinţe viitoare în regim individual sau de asociaţii alcătuite din minimum 2 beneficiari.

Creditul prima casa

Creditul prima casa

Moneda de acordare: RON, EURO.

Avans minim: 5%

Suma maximă: până la 95% din preţul de achiziţie, fără a depăşi:

  • 57.000 EUR sau echivalent RON în cazul creditelor acordate pentru locuinţe finalizate;
  • 66.500 EUR sau echivalent RON în cazul creditelor acordate pentru locuinţe noi, construite în baza autorizaţiilor eliberate după 22.02.2010 şi pentru locuinţele viitoare ce urmează să se construiască de către beneficiari individuali.

 Termen: minim 10 ani, maxim 30 ani

Garanţii necesare pentru a obţine creditul Prima Casă:

–      ipoteca asupra locuinţei (si asupra terenului când este vorba de o locuinţă viitoare) finanţată prin credit, în favoarea statului român şi a băncii;

Asigurări. În funcţie de bancă acestea pot fi:

– asigurarea obligatorie a imobilului ipotecat,  cesionată în favoarea statului român, reprezentă de Ministerul Finanţelor Publice şi a băncii, pe toată perioada de creditare;

– asigurarea facultativă a imobilului achiziţionat din credit, cesionată în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi a băncii, pe toată perioada de creditare;

– asigurarea de viaţă, facultativă;

– asigurarea lucrărilor de construcţii-montaj pentru imobilul cu destinaţie de locuinţă aflat în construcţie, încheiată cu o societate de asigurare agreată de bancă, având ca beneficiar titularul creditului;

– asigurare de şomaj (opţional). Astfel, în caz de pierdere involuntară a locului de muncă, invaliditate totală şi permanentă sau incapacitate temporară de muncă, creditul nu devine o povară. Împreună cu asigurarea de şomaj, emisă contra cost, ţi se va emite şi o asigurare de viaţă, de care beneficiezi gratuit.

Condiţii obţinere credit Prima Casa: costuri, venituri acceptate, comisioane.

– solicitantul şi soţul/soţia pot participa doar cu venituri acceptate de bancă;

–  constituire dosar credit: 0%;

–  gestiune lunară: 0%;

–  evaluare imobil: tarif perceput de evaluatorii agreaţi de bancă;

– comision de gestiune anuală datorat FNGCIMM: calculat de bancă;

– rambursare anticipată: 0%.

Documente necesare:

–  acte de identitate (pentru solicitant, membrii familiei şi, după caz, pentru persoanele care participă cu veniturile lor la credit, denumite co-plătitori);

–  certificat de căsătorie sau hotărâre de divorţ, dacă este cazul (copie);

–  documente care atestă realizarea de venituri (pentru solicitant şi, după caz, pentru co-plătitori; documentele diferă în funcţie de tipul de venit realizat);

–  documente care atestă existenţa avansului: antecontract de vânzare-cumpărare, chitanţă autentificată la notariat, etc.;

–  documente privind alte credite/carduri de credit/overdraft pe care le are solicitantul la alte bănci, dacă este cazul;

–  Declaraţia pe propria răspundere autentificată, că, la data solicitării creditului, solicitantul nu deţine, în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia, nici o locuinţă, indiferent de modul sau momentul în care a fost dobândită, fie deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin Programul Prima Casă, în suprafaţă utilă mai mică de 50m².

Documente imobil:

–  precontractul de vânzare-cumpărare a imobilului;

–  actul de proprietate asupra imobilului ce face obiectul vânzării (copie);

–  Declaraţia pe proprie răspundere a vânzătorului, conform Legii 10/2001, că bunurile imobiliare respective nu sunt revendicate şi că nu există litigii în legătură cu acestea;

–  extrase din documentaţia cadastrală (copie);

–  Certificat de eficienţă energetică.

Paşii pe care trebuie să-i urmeze solicitantul pentru a obţine creditul Prima Casă:

–  prezentarea documentelor privind veniturile, în vederea analizei;

–  verificarea dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru suma solicitată;

– după depunerea acestor acte (inclusiv documentele privind imobilul ce se achiziţionează şi antecontractul de vânzare-cumpărare, în cazul în care a fost găsit imobilul), se semnează cererea de credit;

–  un evaluator agreat de bancă va evalua imobilul care se aduce în garanţie;

–  informarea solicitantului dacă împrumutul a fost aprobat sau respins;

–  după aprobarea creditului, se semnează contractul de credit, contractele de garanţie, poliţele de asigurare ale imobilului, etc.;

–  după semnarea actului de vânzare –cumpărare la Notarul Public, banii sunt puşi la dispoziţie în contul curent, de unde se vor transfera, într-o singură tranşă sau mai multe, conform contractului de credit, în contul vânzătorului.

Informaţiile ne-au fost puse la dispoziţie de Agenţia Imobiliară Sud Imobiliar Expert, din Bucureşti.

[banner group='banner-header-sitewide']

About Alexandru

One comment

  1. Informatii valoroase, bafta tuturor tinerilor care isi cumpara apartament nou.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

[banner group='banner-footer-sitewide']